Oost-Maarland Eijsden

Parochies

Oost-Maarland Eijsden

Pastoor: J.W. Janssen

Kerkstraat 15

6245 CA Eijsden

06-30579828

043-4091267

Pastoor's praat

 

Oktober maand: Maria maand

 

Tijdens de Caribische Mis op 16 september werd eer gebracht aan St. Cornelius vanwege zijn verjaardag. Een prachtige levendige eucharistieviering waar vooral mensen uit de hele streek aan deelnamen. Dank aan de groepen die hebben geholpen: jonkheden, kerkbestuur, schutterij St. Sebastianus en de vrijwilligers.

 

De dinsdag daarop was er traditioneel aanbidding van het Allerheiligste. De Heer uitgesteld op het altaar in de monstrans. Jezus stond letterlijk achter zijn heilige. Op dat moment realiseerde ik mij dat de ware taak van een heilige of eigenlijk van elke Christen is: Jezus uitdragen in deze wereld opdat men door hem/haar handelen diegene ontdekt die achter hem/haar staat en de kracht geeft om moedig in te staan voor Gods Liefde in deze wereld. Zo ook in het leven van de H. Franciscus zien we hoe mooi en groots Gods schepping is. Hij had eerbied voor Gods natuur, noemde zijn ezel zijn broeder. Vogels luisterden naar zijn preken omdat zij de liefde voelden die verbonden was aan zijn woorden. Een liefde die duidelijk maakte dat God met hem was en van hem hield. Op 4 oktober brengen we eer aan Hem in de St. Christinakerk tijdens de Aanbidding van het Allerheiligste van 14.30-16.30 uur door zang en gebed, verzorgd door de gemeenschap van de Kommel. Maar ook eren we de schepping Gods door alle dieren te zegenen die jong en oud mee mogen brengen naar de kerk om persoonlijk te laten zegenen. De baasjes mogen daarna een kaarsje aansteken bij Jezus opdat Jezus op de dieren let en hun zegent.

 

Maria willen we ook eren door voor en na elke H. Mis in oktober gezamenlijk de rozenkrans te bidden. Immers ook Maria is zo’n heilige die het licht en de liefde van God laat schijnen in het leven van anderen. Doorgeefluik van Gods genade. Maar gelijktijdig verwijst zij ook altijd naar diegene die achter haar staat, Jezus Christus haar zoon en Gods Zoon, bij Hem moeten we zijn.

 

 

Gods zegen toegewenst, pastoor Janssen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerkstraat 15, 6245CA, Eijsden info@parochieoostmaarlandeijsden.nl 043-4091267, 06-30579828

Copyright 2017 - All Rights Reserved