Oost-Maarland Eijsden

Parochies

Oost-Maarland Eijsden

Pastoor: J.W. Janssen

Kerkstraat 15

6245 CA Eijsden

06-30579828

043-4091267

Pastoor's praat

 

Het leven gaat zijn gewone gang!

De scholen zijn weer begonnen en daarmee voor vele gezinnen weer het gewone leven. Opa en oma kun nu van de nazomer gaan geniete, thuis of even op vakantie. Bij komen van de extra zorg voor de kleinkinderen. De ouders kunnen hun kinderen weer aanmelden voor het H. Vormsel of de H. Communie in zowel Oost-Maarland als Eijsden. Dit is ook een uitdaging voor de ouders immers de beleving van het geloof wordt even voor het voetlicht geplaats. De kerk wordt weer bezocht en ze staan stil bij hun eigen geloofsbeleving. Daarom zijn deze twee sacramenten niet alleen een spannende uitdaging voor de kinderen maar ook voor de ouders en broertjes en zusje. Bij de ouders zal de gedachte naar boven komen: ”hoe zat dat ook al weer”. Het is dan ook van groot belang dat school, Kerk en thuis hierin samenwerken. Gelukkig hebben we scholen die ons daarbij helpen. Daarom is de titel van dit stukje ook eigenlijk een vraag: bestaat er zoiets als gewone gang? Eigenlijk niet dus. Iedere dag in ons leven is een nieuwe uitdaging om ons leven zinvol in te vullen. Wie zijn leven invult vanuit de Gewone gang, komt niet ver. Ook een gemeenschap die zo denkt komt niet ver of er komt een einde aan. Het gewone moet levend blijven, anders blijft het niet bestaan. Hiervoor zullen we ons moeten inzetten. Ook in onze kerk, willen we die tenminste in stand houden. Vaak hoor je het excuus: “ik heb het zo druk”. Dat hadden onze voorouders ook die ons de “gewone” wereld gegeven hebben. Willen we dat in stand, zullen we ons moeten inzetten. Ook onze kerkbesturen zoeken versterking. Meld U aan als u wilt meehelpen de kerken open te houden. Bij mijn aantreden zes jaar geleden heb ik gezegd in het dekenaat: “Ik sluit geen kerk, maar iedere parochie moet zijn eigen broek hooghouden”. Alleen dan blijft het gewone gewoon!

 

 

 

Gods zegen toegewenst, pastoor Janssen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerkstraat 15, 6245CA, Eijsden info@parochieoostmaarlandeijsden.nl 043-4091267, 06-30579828

Copyright 2017 - All Rights Reserved