Oost-Maarland Eijsden

Parochies

Oost-Maarland Eijsden

Pastoor: J.W. Janssen

Kerkstraat 15

6245 CA Eijsden

06-30579828

043-4091267

Pastoor's praat

 

Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament des altaars, intiem met de Heer.

“Wij hadden zondags nog het lof!”, zeggen ouderen mensen vaak. Ze herinneren zich dat ze zondagsmiddags in de kerk samen kwamen om te bidden voor het uitgesteld Allerheiligste. Vele jongeren weten niet waar opa en oma over praten. De h. Communie kennen ze vanwege het grote feest dat ze hadden toen ze de eerste Heilige Communie mochten doen. Toen leerden ze dat Jezus in de H. Hostie zelf aanwezig was. Hij blijft aanwezig in de H. Hostie. Immers we brengen de H. Communie ook aan zieken thuis of in het bejaardenhuis. Jezus wil bij ons zijn, in alle omstandigheden van ons leven. Dit persoonlijk contact kunnen we vormgeven door deel te nemen aan de momenten van stille Aanbidding in onze parochies. Niemand hoeft te weten wat we te bespreken hebben met Jezus. Spreken wil niet altijd zeggen met woorden. In de stilte van de Aanbidding kan God in Jezus ook tegen ons spreken. Een intiem moment van geliefden is ook vaak zonder woorden. Wees eens intiem met de Heer.

 

Oost-Maarland: Dinsdag 18.15-19.00uur. aansluitend H.Mis

 

Breust Eijsden: Vrijdags 18.30-19.00uur, aansluitend H.Mis

 

Dierbare parochianen en vrienden van ons parochies, ik wens u mede namens de kerkbesturen, een mooie vakantie en geniet ervan. Gaat u weg, kijk waar Hij zich laat vinden. U kunt dan bemerken dat wij in het weekend verwend zijn met 10 h. Missen in een straal van 5 kilometer.

 

Ook hier bij ons gaan de weekendmissen gewoon door, welkom!!!

 

 

Gods zegen toegewenst, pastoor Janssen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerkstraat 15, 6245CA, Eijsden info@parochieoostmaarlandeijsden.nl 043-4091267, 06-30579828

Copyright 2017 - All Rights Reserved