Oost-Maarland Eijsden

Parochies

Oost-Maarland Eijsden

Pastoor: J.W. Janssen

Kerkstraat 15

6245 CA Eijsden

06-30579828

043-4091267

Pastoor's praat

 

Zalig pasen

 

Op de allereerste plaats wil ik U allen van harte een Zalig Pasen wensen, medenamens de beide kerkbesturen van Eijsden/Breust en Oost-Maarland.

Na de veertig dagen van de vastentijd, breekt nu de tijd van Pasen aan. Tesamen met de lente willen we het nieuwe Leven in ons eigen leven toelaten. Hoop spreekt uit de natuur die nu gaat uitlopen. Hoopt spreekt uit de verrijzenis des Heren. Jezus sprak zijn leerlingen moed in voor de tijd die komen zou. Op eigen benen zouden ze verder moeten om inhoud te geven aan de woorden des Levens die Jezus tot hen gesproken had. Natuurlijk niet helemaal op eigen benen, want de Heer wist dat ze Hem nodig hebben. Daarom blijft Hij onder ons aanwezig onder de gedaante van het Lichaam en Bloed en in onze liefde voor de medemens.

Ook nu nog spreek Jezus tot ons in het Evangelie, de Blijde Boodschap. Zijn woord tot leven brengen is ook onze taak in de wereld van nu. Zijn evangelie uitdragen in ons doen en laten. Het evangelie dat ook richtsnoer is voor velen op maatschappelijk revelante plaatsen. Door onze inzet in maatschappij en politiek vanuit de Boodschap van de Liefde, kunnen we bijdragen aan een wereld van begrip en mededogen. Vooral ook na de verkiezingen waar bewuste mensen hun stem hebben uitgebracht op vertegenwoordigers waarvan zij denken en hopen dat die zich vanuit een innerlijke bezieling inzetten voor deze wereld. We zijn immers slechts rentmeesters, beheerders van Gods schepping.

De tijd na Pasen is ook de tijd van de Eerste Heilige Communies van onze kinderen die zich ijverig voorbereiden op de grote dag (6 mei 2018 9.00 uur Oost-Maarland en 11.00 Eijsden/Breust ). Op hun manier willen ook zij het evangelie uitdragen naar andere kinderen en mensen om hen heen. Samen doen we dat daarna tijdens de geweldige Bronken van Eijsden en Oost-Maarland. De Heer die letterlijk onze huizen en leefgebieden zegend. Hij roep ons op om zijn stem te zijn in deze wereld.

Dank ook voor de vele vrijwilligers die zich hebben inzet voor de mooie Goede Week vieringen en Pasen. Ook alvast dank voor uw geweldige inzet voor het weer tot een succes maken van de Tocht des Heren over de wegen en velden van Oost, Maarland, Caestert, Breust en Eijsden.

 

Pastoor Janssen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerkstraat 15, 6245CA, Eijsden info@parochieoostmaarlandeijsden.nl 043-4091267, 06-30579828

Copyright 2017 - All Rights Reserved