Oost-Maarland Eijsden

Parochies

Oost-Maarland Eijsden

Pastoor: J.W. Janssen

Kerkstraat 15

6245 CA Eijsden

06-30579828

043-4091267

Pastoor's praat


Advent en Kersttijd.

Soms lijkt het alsof onze maatschappij in een puberale identiteitscrisis steekt. Onze eigen identiteit als christelijke gemeenschap moet verdwijnen onder het mom van de liberale attitude: niemand kwetsen door uiterlijk vertoon. Identiteit is juist een kenmerk van een volwassen levenshouding. Als christen identificeer je je met Jezus Christus. Durf je hem in de wereld uit te dragen. Al is het maar met een kruisje aan een ketting. Op hoogtij dagen zijn we vaak trots zoals tijdens de Bronk in Oost-Maarland en Eijsden. Zonder de Bronk is ons leven onvoorstelbaar. Maar buiten de Bronk wordt het stil. In de december maand staan we stil bij de advent en kersttijd. Voorbereiding op de geboorte van onze Redder, Jezus Christus. Zonder Hem is er geen toekomst voor een mens na de dood. Zonder Hem is het afgelopen. Hier staan we vaak niet bij stil. We leven nog vaak in de gedachten van de zestiger zeventiger jaren: alle wegen van de wereld leiden naar de Hemel toe. Vagevuur en hel werden verzwegen en/of  ontkent.

Waarom reageren mensen soms zo fel op de mensen van de islam. Kan het zijn door eigen tekortkomingen m.b.t. van hun eigen geloof. Jalousie voor het vuur dat brand in deze mensen. Ze zijn trots op hun afkomst. Soms te. Hier zullen we ons als christelijke gemeenschap meer en meer van bewust moeten zijn: trots zijn op het geloof dat je meegekregen hebt en dat je ouders en voorouders met vuur hebben verdedigd.

Ook pal staan voor de identiteit als de commercie/overheid probeert een christelijk feest te profaneren, of te veramerikaansen, zoals RTL met de Christmas lighting parade. Kerstmis is geen romantisch gebeuren, geboren worden in een stal in de nacht wanneer het ook daar kan vriezen. Jezus deed het om zijn liefde voor ons te tonen. Lasten we daarom juist daar warmte brengen waar kou heerst, letterlijk en figuurlijk. Mooie advent en alvast een Zalig Kerstmis. Zalig nieuwjaar wens ik u op 1 januari 2019, dus volgend jaar. Let op! Komt gauw!Nieuwjaarsreceptie – ’t Kelderke

Grootschaligheid  is soms nodig, maar het brengt vaak afstanden met zich mee, die niet door iedereen overbrugd worden. Sinds enkele jaren organiseren de beide parochies Oost-Maarland en Eijsden een nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners en verenigingen van deze beide gebieden. Natuurlijk ook voor de bewoners van Poelveld en Nieuwpoelveld. Zij maken immers ook deel uit van onze Eijsdense pastorale eenheid. Daarom wil ik u allen namens de kerkbesturen  uitnodigingen, na de Hoogmis van 1 januari in de St. Christina om 10.3 0uur. We doen het dit jaar in Samenwerking met de uitbater van 't Kelderke. Noteer het alvast en van harte welkom. Goede start in het nieuwe jaar. Ook alle verenigingen zijn uitgenodigd.Gods zegen toegewenst, pastoor Janssen


 


     Kerkstraat 15, 6245CA, Eijsden          info@parochieoostmaarlandeijsden.nl             043-4091267, 06-30579828

Copyright 2017 - All Rights Reserved