Parochies

Oost-Maarland Eijsden

Pastoor: R.J. Verheggen

Kerkstraat 15

6245 CA Eijsden

06-53515143

043-4091267

Samenwerkende parochies

Sint Martinus Breust-Eijsden, Sint Jozef Oost-Maarland

Maria Tenhemelopneming Mariadorp

Pastoor R.Verheggen

Pastorie: Kerkstraat 15, 6245CA Eijsden

Tel:043-4091267/0653515143

Spreekuur: dinsdag en donderdag van 10.00 -11.30

E-mail Breust-Eijsden:

parochiebreusteijsden@ziggo.nl

IBAN rek.nr.kerkbijdrage NL 84 RABO 0115001549

IBAN rek.nr. misintenties NL 83 RABO 0115002731

Spreekuur OM

dinsdag 17.45-18.15

IBAN rek.nr. OM NL 15 RABO 0115001530

Algemene website:

www.parochieoostmaarlandeijsden.nl


  

OECUMENISCHE VESPERS ZONDAG 28 APRIL OM 17.00 UUR


Op zondag 28 april willen we om 17.00 uur in de Christinakerk van Eijsden weer onze oecumenische vespers houden in samenwerking met de Protestantse Kerk van Eijsden. Deze keer ook met de nieuwe dominee. Het thema is deze keer: Verbondenheid. We mogen allemaal met elkaar verbonden zijn, maar ook verbonden met Christus en Zijn Kerk. Laten we juist in deze tijd waarin die verbondenheid zo vaak in gevaar is daar extra voor bidden.
Na afloop is er een gezellige nazit op de pastorie. Van harte welkom.

 

CHRISTINAKERK BEREIKBAAR, ZONDAG 28 APRIL


Op zondag 28 april is er weer wielrennen in de kern van Eijsden. De organisatie heeft aangegeven dat het Vroenhof en de kerk gewoon bereikbaar zijn voor de kerkgangers. Voor auto’s is de Vroenhof alleen bereikbaar via de Raadhuisstraaat.

 

 

GESPREK

We krijgen af en toe te horen dat mensen graag een gesprek willen of dat pastoor of kapelaan op bezoek komen. Neem gerust contact met ons op. Pastoor R. Verheggen 043-4091267 of 06-53515143. Het nummer van kapelaan Boby Thomas is 06-59710549 of mail naar: bobythottakara@gmail.com.