Parochies

Oost-Maarland Eijsden

Pastoor: R.J. Verheggen

Kerkstraat 15

6245 CA Eijsden

06-53515143

043-4091267

Pastoor's praat
HEMELVAARTSDAG
40 dagen na Pasen mogen we Hemelvaart vieren. Jezus kon niet voor eeuwig hier op aarde blijven, maar gedurende deze 40 dagen na Pasen heeft Hij zijn leerlingen kunnen instrueren, en laten zien dat er een verrijzenis bestaat, dat de deur naar de Hemel geopend is geworden. En dat laat Hij nogmaals duidelijk zien door Zijn eigen Hemelvaart. Ooit hopen wij onze eigen hemelvaart te kunnen hebben, daar mogen we al bij stilstaan bij dit Hoogfeest van Hemelvaart.


DIGITALE NIEUWSBRIEF

Sinds het begin van de Coronacrisis geven we als gezamenlijke parochies een digitale Nieuwsbrief uit. Deze verschijnt iedere 2 weken, met daarin nieuws uit de verschillende parochies, een stuk bezinning, aandacht voor verschillende activiteiten. Verder is er altijd een kinderpagina.
We merken dat nog niet iedereen op de hoogte hiervan is. Mocht u deze nieuwsbrief willen ontvangen, dan kunt u zich voor de digitale Nieuwsbrief aanmelden door een mailtje te sturen naar ruud.verheggen@home.nl


Mocht u graag een gesprek willen, onze priesters zijn hiervoor beschikbaar. U kunt telefonisch met hen contact opnemen, of via e-mail. Pastoor R. Verheggen 043-4091267, 06-53515143, ruud.verheggen@home.nl  Kapelaan Robin Thomas 06-59706745, robinthanni@gmail.com