Oost-Maarland Eijsden

Misintenties

SAMENWERKENDE PAROCHIES SINT MARTINUS BREUST - EIJSDEN

SINT JOZEF OOST- MAARLAND

MARIA TENHEMELOPNEMING MARIADORP


Pastoor: R. J. Verheggen

Pastorie: Kerkstraat 15 6245 CA Eijsden.

Tel 043-4091267 / 06-53515143

Spreekuur: dinsdag en donderdag van 10.00 - 11.30 uur

E-mail: parochiebreusteijsden@ziggo.nl

IBAN rek.nr.: kerkbijdragen: NL84 RABO 0115001549;

IBAN rek.nr.: misintenties Breust-Eijsden: NL83 RABO 0115002731;

Spreekuur Oost-Maarland: dinsdag van 17.45-18.15 uur

IBAN rek.nr.: Oost-Maarland: NL 15 RABO 0115001530

 

OOST-MAARLAND


Zaterdag 19 september

19.15 u OM H. Mis

Jef en Mia Schrijnemaekers;

Mam en Pap Roosen-Smeijters;

Corné en Annie Doumen-Konings (st);

Maria Gertrudis Coenen v.w. verjaardag (st)


Dinsdag 22 september

18.15 u OM Aanbidding en rozenkrans

19.00 u OM H. Mis

 

Zaterdag 26 september

14.00 u OM Doop Rik Custers

19.15 u OM H. Mis

Jrd. fam. Rompelberg-Huls en fam. Spits-Janssen


 BREUST - EIJSDEN


Vrijdag 18 september 

18.30 u Breust Aanbidding en rozenkrans

19.00 u Breust H. Mis

Julia Kreemers-Feijs (off);

Ouders Smeets-Schillings

 

Zaterdag 19 september

18.00 u Breust H. Mis

1e Jrd. Netty Wishaupt-Heusschen, Pierre Wishaupt, Noël en Henk Wishaupt;

Toine Janssen v.w. verjaardag;

Jrd. Désirée Deckers;

Pierre Wolfs v.w. verjaardag en Huub Werelds en zoon Jef;

Uit dankbaarheid voor genezing en b.g.v. 50-jarig huwelijk

 

Zondag 20 september

10.00 u Eijsden H. Mis

Jrd. Jeng Haenen en Catharina Haenen-Vranken;

Jrd. mevr. en Dr. Pinkers-de Warrimont en Dr. Rob Pinckers

13.30 u Eijsden Doop Livio Siliquini

  

Maandag 21 september

10.30 u Breust H. Mis

 

Donderdag 24 september

19.00 u Eijsden H. Mis

 

Vrijdag 25 september 

18.30 u Breust Aanbidding en rozenkrans

19.00 u Breust H. Mis

 

Zaterdag 26 september

18.00 u Breust H. Mis

Jrd. ouders Dassen Custers Paulissen en fam.;

Jrd. Gerard Debeij;

Rina Lardenoije-Broers en fam.;

Ouders Huijnen-Tercafs;

Jrd. ouders Hub Creuwels, Net Warnier, zoon Louis en dochter Annie (st);

     Kerkstraat 15, 6245CA, Eijsden          info@parochieoostmaarlandeijsden.nl             043-4091267, 06-53515143

Copyright 2017 - All Rights Reserved